Salaojat varmistavat rakenteiden pysymisen kuivana

Salaojien tehtävänä on varmistaa, että rakennuksen lähellä liikkuva vesi ohjautuu pois hallitusti ja estää siten kosteuden kerääntymisen rakenteisiin ja muihin rakennuksen tiloihin. Salaojat ovat muoviputkia, joissa on reikiä ja ne asennetaan maan sisälle ja niillä ohjataan maassa liikkuvaa vettä ja estetään kapillaarista kosteutta nousemasta rakenteisiin, mutta niillä ei ole tarkoitettu pinta ja sadevesien ohjaamiseen. Pinta- ja sadevedet ohjataan pois rakennuksesta päin kallistuksilla ja sadevedet ohjataan sadevesikaivoihin rännien avulla. Tervetuloa mukaan blogin pariin. Tällä kertaa aiheenamme ovat salaojat ja mitä kannattaa ottaa huomion salaojia suunnitellessa tai rakentaessa.

Salaojat rakennetaan nykyään kaikkiin rakennuksiin

Salaojitus tehdään aina rakennettaessa uutta rakennusta ja sen tulisi löytyä kaikista rakennuksista. Vanhemmissa taloissa salaojitus saattaa kuitenkin olla puutteellinen, koska aiemmin niitä ei ole rakennettu nykyisten määräysten mukaan ja on myös mahdollista, että jos järjestelmä on, sen toimivuutta ei välttämättä ole tarkistettu pitkään aikaan. Salaojituksen ja sadevesien ohjauksen puute tai niiden toimimattomuus voi kuitenkin johtaa monenlaisiin kosteusongelmiin talossa ja myös piha-alueilla.

Salaojituksen tekeminen pientaloon

Salaojaputket asennetaan aina maan alle, anturan alapuolelle ja sen yhteyteen tehdään myös kapillaarikatko, joka on kapillaarisen nousun katkaiseva kerros. Salaojaputkia varten täytyy kaivaa noin 20 – 30 cm putkien halkaisijaa leveämpi kerros ja siitä tehdään myös lopullista asennuskorkeutta syvempi, koska putkien ympärille tulee sepelistä salaojakerros. Asennuskorkeuden määrittelee seinäanturan alapinnantaso, koska putkiston korkein kohta tulee sen alapuolelle. Salaojaputkien kaivannon pohjalle voi levittää suodatinkankaan, joka estää maa-aineksen sekoittumisen sepeliin. Salaojaputket asennetaan ojaan, liitetään toisiinsa ja peitetään kerroksella sepeliä. Tämän jälkeen päälle laitetaan pintamateriaali, joka voi olla esimerkiksi kaivannosta kaivettua maa-ainesta ja se tiivistetään huolellisesti.

Salaojajärjestelmän toimivuus tarkistetaan säännöllisesti

Salaojajärjestelmään kuuluvat tarkistuskaivot, joiden avulla voidaan kontrolloida salaojien toimintaa. Salaojien toiminta tarkistetaan kerran vuodessa ja tarkistus tehdään sulan maan aikana. Kaivojen toiminnan tarkistaminen on yksinkertainen toimenpide, jossa ylimpään salaoja kaivoon lasketaan letkulla vettä ja varmistetaan että se virtaa vapaasti alimpaan kaivoon. Jos vesi ei virtaa vapaasti, on jossain kohtaa silloin varmasti tukkeuma, jonka tarkastamiseen ja mahdollisten tukkeutumien poistamiseen kannattaa etsiä alan urakoitsija, kuten Spaaki Oy.tag:
316 sanat

minusta

Rakennusala tänä päivänä Rakennusteollisuus muuttuu jatkuvasti siinä, missä muutkin alat, ja ne, jotka haluavat olla tietoisia uusimisesta tuulista, pitäisi seurata aktiivisesti mitä muut yritykset ja ala kokonaisuudessaan tekee. Tähän blogiin koitetaan tuoda ajankohtaista sekä yleistietoa alasta. Tarvitsetko tietoa rakentamiseen liittyvistä sivustoista, hallintaohjelmistoista tai kirjoista. Tai kenties pohdit mistä ostaa mikäkin palvelu ja työväline. Täällä pyritään tuomaan vinkkejä kaikkeen tähän. Blogissa tarkastellaan myös rakennusalan ja esimerkkejä juridisesta näkökulmasta. Tilanteita tuodaan ihan perusrakennusprojekteista. Blogissa pyritään huomioida perusrakentajan tavalliset asiat, kuten uutiset, ajankohtaiset tapahtumat ja rakennustrendit. Sellaiset asiat kuten oikeudenmukaisuus, yhteiskuntavastuullisuus ja sukupuolten monimuotoisuus rakennusteollisuudessa jää monien sivustojen aiheista pois, mutta täällä pyritään kirjoittaa myös niistäkin. Toivottavasti saat paljon oivalluksia ja ajateltavaa rakennusalasta ja vinkkejä omiin rakennusprojekteihin!

Haku