Injektointi korjaa betonirakenteen

Betoni on luja ja kestävä materiaali, kun se on valmistettu oikein käyttötarkoituksen mukaan. Toisinaan betonirakenteet kuitenkin halkeilevat ja se johtuu yleensä virheistä, jotka ovat tapahtuneet betonoinnin aikana sekä virheellisestä jälkihoidosta. Mukavaa, kun löysit blogin pariin. Tämänkertaisena aiheena on betonirakenteen injektointi ja miten sillä voi korjata betonirakennetta.

Betonin halkeiluun vaikuttavat monet asiat

Betonin halkeillun estämiseen voidaan vaikuttaa paljon, mutta kokonaan siltä ei voi välttyä, koska se on betonille tyypillinen ominaisuus. Ennen betonin valutöitä kannattaa tehdä kaikki ennakkovalmistelut mahdollisimman hyvin, kuten myös valutyö ja jälkihoito. Valutyön onnistumiseen vaikuttaa myös paljon betonin ominaisuuksien ymmärtäminen ja oikeanlaisen betonin käyttäminen kohteessa sekä valutyön riskien ennakointi ja hallinta. Halkeilu voi siis johtua joko suunnittelu- tai tuotantovirheestä. Halkeilun ehkäiseminen ja tarvittaessa korjaaminen ovat tärkeässä osassa, että valmiista kohteesta saadaan kestävä ja laatuvaatimukset täyttävä

Miten betonin halkeilua voidaan estää

Betonirakenteen kestävyyden ja käytettävyyden vuoksi on tärkeää, että halkeilua voidaan hallita mahdollisimman paljon ja pitää halkeamien leveys mahdollisimman pienenä. Betonin halkeilu johtuu usein sen kutistumisesta ja tärkein asia halkeilun hallinnassa on suunnitella rakenteet ja betonimassan koostumus oikein, kuten myös valutyön sekä jälkihoidon tekeminen huolellisesti. Halkeamia syntyy usein eri vaiheissa ja eri syistä, mutta ne heikentävät aina betonin laatua, joten ne kannattaa korjata.

Betonirakenteita voidaan korjata injektoinnilla

Betonirakenteissa olevia halkeamia voidaan korjata menetelmällä, jota kutsutaan injektoinniksi. Injektointimenetelmässä rakenne pyritään tiivistämään ja estämään haitallisten aineiden pääseminen rakenteisiin. Injektoinnilla voidaan täyttää rakenteessa olevien halkeaminen lisäksi siinä olevat tyhjät tilat, huokoiset kohdat sekä teräsosien taakse jääneitä tyhjiä kohtia. Jos halkeamat johtuvat teräskorroosiosta, ei injektointi sovi vaurioiden korjaamiseen, mutta sillä voidaan suojata raudoitusta korroosiolta.

Injektoinnilla voidaan vahvistaa rakennetta ja tiivistää sitä. Injektointi korjausmenetelmänä voidaan jakaa sen käyttötarkoituksen mukaan tiivistysinjektointiin ja lujitusinjektointiin. Injektoinnissa voidaan käyttää erilaisia aineita ja käytettävä aine valitaan halkeaman syyn, tarkoituksen ja korjattavan alueen kosteuden mukaan. Rakenteen injektoinnin jälkeen on tärkeää, että rakenteen pinta tiivistetään sulkuaineella, joka varmistaa sen, että injektointiaine ei pääse vuotamaan ulos. Kaikki injektointi aineet eivät kuitenkaan vaadi sulkuainetta, kuten esimerkiksi polyuretaani. Tutustu enemmän betonin injektointiin esimerkiksi täällä Oivaset Oy.tag:
321 sanat

minusta

Rakennusala tänä päivänä Rakennusteollisuus muuttuu jatkuvasti siinä, missä muutkin alat, ja ne, jotka haluavat olla tietoisia uusimisesta tuulista, pitäisi seurata aktiivisesti mitä muut yritykset ja ala kokonaisuudessaan tekee. Tähän blogiin koitetaan tuoda ajankohtaista sekä yleistietoa alasta. Tarvitsetko tietoa rakentamiseen liittyvistä sivustoista, hallintaohjelmistoista tai kirjoista. Tai kenties pohdit mistä ostaa mikäkin palvelu ja työväline. Täällä pyritään tuomaan vinkkejä kaikkeen tähän. Blogissa tarkastellaan myös rakennusalan ja esimerkkejä juridisesta näkökulmasta. Tilanteita tuodaan ihan perusrakennusprojekteista. Blogissa pyritään huomioida perusrakentajan tavalliset asiat, kuten uutiset, ajankohtaiset tapahtumat ja rakennustrendit. Sellaiset asiat kuten oikeudenmukaisuus, yhteiskuntavastuullisuus ja sukupuolten monimuotoisuus rakennusteollisuudessa jää monien sivustojen aiheista pois, mutta täällä pyritään kirjoittaa myös niistäkin. Toivottavasti saat paljon oivalluksia ja ajateltavaa rakennusalasta ja vinkkejä omiin rakennusprojekteihin!

Haku