Milloin hissin peruskorjaus on tarpeen?

Korkeilla rakennuksilla, toimistorakennuksilla ja tuotantolaitoksilla on ehdottomasti yksi yhteinen asia: hissi helpottaa kulkemista eri kerroksien välillä. Erityisesti tehtaille ja laitoksille hissit ovat välttämättömiä, koska ilman niitä on melkein mahdotonta kuljettaa materiaaleja ja/tai tavaroita sisältäviä kuormalavoja kerroksesta toiseen. Jos tällainen hissi on viallinen, hissin kunnostamisen on joskus oltava nopeaa ja tarvittavien varaosien on löydyttävä nopeasti.

Jokainen hissin valmistaja on vastuussa siitä, että heidän tarjoama hissijärjestelmä on aina käyttövalmis ja kunnossa. Hissivalmistaja on myös vastuussa siitä, että huoltoteknikko tarkastaa hissijärjestelmän välittömästi vian tai häiriön ilmaannuttua. Hissin kuluvia osia ovat esimerkiksi koneiston osat kuten käyttömoottori, jarru, vaihteet, vetopyörät ja nostoköydet. Hissi on monimutkainen tekninen laite, jonka korjaamisen saa suorittaa vain koulutettu hissiteknikko. Ei myöskään pidä palkata ulkopuolista korjaajaa vakuutuksiin liittyvistä syistä. Tämä johtuu siitä, että vain teknikot, jotka ovat hyvin perehtyneet hissiasennukseen, hissin osiin ja toimintaan, saavat suorittaa hissikorjauksen. Usein on myös niin, että valmistajan hissiä ei saa korjata muut kuin valmistajan omat hissiteknikot.

Useimmissa hisseissä on kyltti tai tarra, jossa on valmistajan huoltonumero. Jos hissi on jumissa tai ilmenee toimintahäiriö, on soitettava huoltonumeroon ja järjestettävä hissiteknikko paikalle korjaamaan hissi. On kuitenkin otettava huomioon, että mitä suurempi korjaustyö on tarpeen, sitä kauemmin korjaus voi kestää. Yhden osan korjaaminen tai vaihtaminen voi tarkoittaa pientä käyttötaukoa hissiin. Hissin moottorin osien korjaust tai vaihtaminen voi kuitenkin kestää useita tunteja. Muita syitä hissin kunnostamiseen voivat olla juuttuneet ovet, outo ääni, liian hidas tai nopea käynnistyminen, matala teho tai toistuvat korjaustarpeet. Mikäli hissin saneeraus tulee aiheelliseksi, saneerauskustannuksista vastaa yleensä kiinteistön omistaja, esimerkiksi kerrostaloyhtiössä osakkaat. Joskus kunnostuskustannukset sisältyvät myös monien yritysten tarjoamiin huoltosopimuksiin.

Mistä tunnistaa hissin peruskorjauksen tarpeen?

Eri osien ja järjestelmien kunnon selvittämiseksi voi teettää perusteellisen, ammattilaisen tekemän kuntoarvion. Kuntoarvio suositellaan teetettäväksi hissiasiantuntijalla viimeistään 10 – 15 vuoden kuluttua sen käyttöönotosta ja sen jälkeen noin 3 – 5 vuoden välein. Korjausta vaativien vikojen ilmaantuminen kerran tai kaksi vuodessa on normaalia, mutta jos vikatiheys tästä kasvaa, kannattaa selvittää sen syyt perusteellisesti. Selkeitä merkkejä hissin modernisoinnin tarpeesta ovat esimerkiksi:

  • Turvallisuuspuutteet kuten huono pysähtymistarkkuus kerroksen kohdalle ja siitä johtuva korkea kynnys
  • Hissiä joutuu odottamaan pitkään
  • Lisääntyneet käyttöhäiriöt
  • Öljyvuodot tai poikkeukselliset äänet
  • Kasvaneet käyttökustannukset
  • Lisääntynyt korjaustarve
  • Ylläpitokustannusten nousu
  • Kulunut ulkonäkö

Lisätieto hissin peruskorjauksesta voit lukea esimerkiksi Schindler Oy sivuilta.tag:
357 sanat

minusta

Rakennusala tänä päivänä Rakennusteollisuus muuttuu jatkuvasti siinä, missä muutkin alat, ja ne, jotka haluavat olla tietoisia uusimisesta tuulista, pitäisi seurata aktiivisesti mitä muut yritykset ja ala kokonaisuudessaan tekee. Tähän blogiin koitetaan tuoda ajankohtaista sekä yleistietoa alasta. Tarvitsetko tietoa rakentamiseen liittyvistä sivustoista, hallintaohjelmistoista tai kirjoista. Tai kenties pohdit mistä ostaa mikäkin palvelu ja työväline. Täällä pyritään tuomaan vinkkejä kaikkeen tähän. Blogissa tarkastellaan myös rakennusalan ja esimerkkejä juridisesta näkökulmasta. Tilanteita tuodaan ihan perusrakennusprojekteista. Blogissa pyritään huomioida perusrakentajan tavalliset asiat, kuten uutiset, ajankohtaiset tapahtumat ja rakennustrendit. Sellaiset asiat kuten oikeudenmukaisuus, yhteiskuntavastuullisuus ja sukupuolten monimuotoisuus rakennusteollisuudessa jää monien sivustojen aiheista pois, mutta täällä pyritään kirjoittaa myös niistäkin. Toivottavasti saat paljon oivalluksia ja ajateltavaa rakennusalasta ja vinkkejä omiin rakennusprojekteihin!

Haku