Maanrakennustyöt pohjana kestävälle rakentamiselle

Maanrakennustyöt ovat rakentamisessa erittäin tärkeä vaihe, joka täytyy suunnitella ja tehdä huolella, koska jälkeenpäin prosessissa tehtyjä virheitä on erittäin kallista ja joskus myös mahdotonta korjata jälkeenpäin. Ennen maanrakennustöiden aloittamista, tehdään maaperätutkimus, jossa tutkitaan maaperän rakennetta; tavoitteena on saada selville maaperän rakenne, kantavuus sekä pohjaveden taso. Maaperätutkimus määrittää millaiset perustukset tontille tarvitaan ja minkälaisen talon siihen voi rakentaa. Tutkimuksen avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa luotettavat, turvalliset ja kestävät perustukset. Kaikille tonteille ei voi rakentaa kaikkia talotyyppejä. Tutkimuksessa selviävät myös kustannukset maanrakentamiselle ja perustukselle. Tontille täytyy myös hankkia rakennuslupa. Kun maaperätutkimus on tehty ja rakennuslupa saatu, voi maanrakennus alkaa. Maanrakennukseen kannattaa valita osaavia ja ammattitaitoisia tekijöitä.

Maanrakennustyö vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta

Maaperätutkimuksen perusteella suunnitellaan tontille sopivat maa-aineskerrokset ja tarpeeksi vahvat perustukset. Rakennuspohjaan täytyy valita oikeanlaiset kiviainekset kosteudenhallinnan vuoksi. Kivilajien täytyy toimia oikein ja läpäistä vettä. Talonpohjan suunnittelun lisäksi suunnitellaan myös muut ulkoalueet ja kannattaa miettiä huolella, mitä toimintoja haluaa ja tarvitsee tontilleen, esimerkiksi parkkipaikan, kiveysten, polkujen, leikkipaikkojen, grillikatoksen ja pation paikat kannattaa suunnitella jo alkuvaiheessa, koska ne voivat myös vaatia maapohjan vahvistamista. Kun koko tontin toiminnot suunnittelee ja teettää samalla kertaa koko alueen maanrakennustyöt, säästää myös kustannuksissa. Maamassojen poiskuljetus maksaa, joten kustannusten kannalta voi myös pohtia, voisiko tontilta kaivetut maamassat hyödyntää maan muotoilussa ja voisiko kiviä myös käyttää johonkin.

Maanrakennus tehdään tontin vaatimusten mukaan

Tasainen peltotontti on yleinen, mutta se voi olla myös yllättävä; yleiset maalajit sille ovat savimaa ja siltti, jotka ovat upottavia maa-aineksia ja vaativat perustuksilta paljon. Rantatontti on suomalaisen unelma tontti, mutta se on myös yleensä vaihtelevaa ja myös routivaa maa-ainesta ja niiden maaperät vaihtelevat paljon maastosta johtuen. Tasainen hiekkamaan tontti on suosituin ja helpoin pohjatöiltään ja rakentaa. Kallioinen rinnetontti on vaativa, mutta siitä saa näyttävän Rinnetonttien maaperät saattavat vaatia louhintaa. Maanrakennustyöt ovat kriittisen tärkeät onnistuneelle talonrakennus projektille, joten tekijät kannattaa valita huolella että unelmien taloprojektista tulee juuri halutunlainen.

Voit lukea lisää maanrakennustöistä esimerkiksi Petjoi Racing Oy sivuilta.tag:
309 sanat

minusta

Rakennusala tänä päivänä Rakennusteollisuus muuttuu jatkuvasti siinä, missä muutkin alat, ja ne, jotka haluavat olla tietoisia uusimisesta tuulista, pitäisi seurata aktiivisesti mitä muut yritykset ja ala kokonaisuudessaan tekee. Tähän blogiin koitetaan tuoda ajankohtaista sekä yleistietoa alasta. Tarvitsetko tietoa rakentamiseen liittyvistä sivustoista, hallintaohjelmistoista tai kirjoista. Tai kenties pohdit mistä ostaa mikäkin palvelu ja työväline. Täällä pyritään tuomaan vinkkejä kaikkeen tähän. Blogissa tarkastellaan myös rakennusalan ja esimerkkejä juridisesta näkökulmasta. Tilanteita tuodaan ihan perusrakennusprojekteista. Blogissa pyritään huomioida perusrakentajan tavalliset asiat, kuten uutiset, ajankohtaiset tapahtumat ja rakennustrendit. Sellaiset asiat kuten oikeudenmukaisuus, yhteiskuntavastuullisuus ja sukupuolten monimuotoisuus rakennusteollisuudessa jää monien sivustojen aiheista pois, mutta täällä pyritään kirjoittaa myös niistäkin. Toivottavasti saat paljon oivalluksia ja ajateltavaa rakennusalasta ja vinkkejä omiin rakennusprojekteihin!

Haku