Rakentamisen perustana paalutustyöt

Paalutustyöt on yleinen perustusmuoto Suomessa. Paalutusta tehdään, jos maaperä ei ole tarpeeksi kantavaa. Näin esimerkiksi pehmeissä maastoissa kuten peltomaissa tai muuten vetisissä maastoissa, kuten vesistöjen vieressä sijaitsevissa tonteissa. Paalutustyyppejä on erilaisia ja niistä yleisimmät ovat betonipaalutus ja teräspaalutus. Niissä on molemmissa omat etunsa. Paalutustöitä Vaasassa tarjoaa esimerkiksi: Hoijar & Paro Trans Ab.

 

Betonipaalutus

Betonipaalutus on perinteikäs paalutusmuoto. Aiemmin paalutuksissa käytettiin puuta, jonka betoni tuli korvaamaan kestävyytensä ja pitkäikäisyytensä takia. Betoni on materiaalina edullinen ja betonin kohdalla paalujen määräkin saadaan pidettynä pienenä. Voidaan siis puhua vaivattomasta ja edullisesta paalutusmuodosta. Sen kannattavuus tulee kuitenkin hyötykäyttöön parhaiten isommissa rakennuksissa.

 

Teräspaalutus

Teräspaalutus on nykyään suosiossa oleva paalutusmuoto, varsinkin kun sitä on helppo hyödyntää omakotialueilla. Hyötynä siinä on, että asennuslaitteisto ei vaadi paljoa tilaa ja asennustoimenpide on nopea. Talon sekä autotallinkin paalutuksen tekee päivässä, joten kaikki pohjatyöt kannattaa olla tehtynä valmiiksi. Paaluja tarvitsee kylläkin asentaa suhteessa enemmän kuin betonipaalutuksessa.

Teräspaalutuksen etuna on myös se, että se ei aiheuta niin suurta haittaa ympäristölle. Kapeat teräspaalut eivät siirrä niin paljoa maata tieltään sekä eivät aiheuta suurta tärinää, mikä tuottaisi häiriötä naapurustoon tai muihin rakennuksiin.

Teräspaalutuksessa ei myöskään synny niin paljoa hukkamateriaalia, sillä ylimääräiset paaluosiot voidaan käyttää seuraavaan paalutusosaan.

Paalutuksissa myöskään vuodenaika ei ole ongelma. Paalutus voidaan tehdä myös roudan aikaan niin, että routainen maa puhkaistaan apupaalulla tai routapiikillä. Paalutus asennetaan niin, että jäätynyttä maata ei jää rakennuksen ja paalutusten alle.

 

Mitä pitää tehdä ennen paalutuksia

Ennen kuin edes tehdään päätös paalutuksesta ja muista perustukseen liittyvistä seikoista, tulee tontilla tehdä maaperätutkimus. Maaperätutkimuksesta nähdään kuinka pehmeää maa on, tarvitseeko paalutuksia tehdä, ja jos tarvitsee niin minkä pituisia. Perusomakotitaloon tarvitaan arvioidusti 15-20 paalua. Määrä riippuu luonnollisesti talon koosta, kerroksista, onko autotallia tai muita ulko-osia.

Tilaajan tulee myös huolehtia onko kaikki luvat ja suunnitelmat kunnossa. Perustussuunnittelija tekee pohjapiirroksen perusteella päätökset paalutusten määristä ja mitoista. Perustustavan valinta ja paalutustyön tapa ovat aina tapauskohtainen asia.

Paalutuksen ehdoton etu on se, että rakennussuunnitelma voidaan toteuttaa hyvinkin yksityiskohtaisesti ja talon painumista ajan saatossa ei tarvitse pelätä.tag:
323 sanat

minusta

Rakennusala tänä päivänä Rakennusteollisuus muuttuu jatkuvasti siinä, missä muutkin alat, ja ne, jotka haluavat olla tietoisia uusimisesta tuulista, pitäisi seurata aktiivisesti mitä muut yritykset ja ala kokonaisuudessaan tekee. Tähän blogiin koitetaan tuoda ajankohtaista sekä yleistietoa alasta. Tarvitsetko tietoa rakentamiseen liittyvistä sivustoista, hallintaohjelmistoista tai kirjoista. Tai kenties pohdit mistä ostaa mikäkin palvelu ja työväline. Täällä pyritään tuomaan vinkkejä kaikkeen tähän. Blogissa tarkastellaan myös rakennusalan ja esimerkkejä juridisesta näkökulmasta. Tilanteita tuodaan ihan perusrakennusprojekteista. Blogissa pyritään huomioida perusrakentajan tavalliset asiat, kuten uutiset, ajankohtaiset tapahtumat ja rakennustrendit. Sellaiset asiat kuten oikeudenmukaisuus, yhteiskuntavastuullisuus ja sukupuolten monimuotoisuus rakennusteollisuudessa jää monien sivustojen aiheista pois, mutta täällä pyritään kirjoittaa myös niistäkin. Toivottavasti saat paljon oivalluksia ja ajateltavaa rakennusalasta ja vinkkejä omiin rakennusprojekteihin!

Haku